Bericht:

21:12 26-02-2017
Ivan
Had de SOBW ook al gevonden, maar dankjewel.
11:34 23-02-2017
CRT webmaster
Hi Ivan,

Je kunt je natuurlijk ook aanmelden bij de SOBW.
Deze club organiseert jaarlijks ca. 14 races per jaar voor o.a. brommers.
Website: http://www.sobw.nl
Facebook: https://www.facebook.com/sobw.nl/

Succes!
09:03 22-02-2017
Ivan
Jammer, maar begrijpelijk.
22:40 20-02-2017
Bestuur CRT
Voor 2 klasse hebben zich al rijders opgegeven om hun klasse te vertegenwoordigen.

Dit zijn: Jarno Ruijssenaars 50cc en Fred Boekel 250cc.
Dus voor de overige klasse kunnen rijders zich nog opgeven via het secretariaat.
20:10 20-02-2017
Bestuur CRT
Beste Ivan,

Het is niet in de lijn der verwachting dat de bouwjaargrens binnen het CRT zal worden verhoogd. Wij hebben juist in de statuten en regelementen deze bouwjaargrens opgenomen daar er na deze bouwjaar grens grote veranderingen zijn doorgevoerd binnen de motorsport. Dus nee het ligt niet in de lijn der verwachting dat hier verandering op zal plaatsvinden.
21:54 16-02-2017
Rene Smit
Het is niet mijn gewoonte en ik vind het gastenboek ook niet het geëigende kanaal maar wat ik wel kwijt wil is dat ik mijzelf niet herken in het gegeven dat de rijders geen vertrouwen meer hebben in de onvrijwillig opgestapte wedstrijdleider. Mij persoonlijk is niets gevraagd en vind dan ook dat er onterecht uit mijn naam is gesproken.
17:53 15-02-2017
Ivan
Uit nieuwsgierigheid, komt er ook ooit nog een mogelijkheid dat leeftijd van de brommers word aangepast die meerijden zeg maar?
Ben zelf een Honda MTX aan het opknappen, zijn er plannen, of komt er ooit iets van een klasse voor brommers uit het jaar 1980-1989?
 
Ad
17:04 14-02-2017
Bestuur
Zoals besproken op de ALV gaan we vanaf dit jaar weer werken met rijders vertegenwoordigers per klasse. Hiervoor is gekozen mede op verzoek van diverse rijders, om de lijnen tussen rijders bestuur en organisatoren korter te maken. Denk onder andere naleving richtlijnen rennerskwartier etc. Dus wil jij jouw klasse vertegenwoordigen geef dit dan door aan: Secretaris@classicracingteam.nl
12:12 14-02-2017
John
Er hoeft (moet) niets uitgevochten te worden.
Ik wil gewoon dat alle leden weten waarom ik gestopt ben (verplicht vrijwillig).
Groetjes John
11:35 14-02-2017
Webmaster
Ik heb geen mening over het waarom besloten is om berichten uit het Gastenboek te verwijderen. Ik ben wel van mening dat het Gastenboek niet het geschikte platform is waar CRT-leden hun meningsverschillen uitvechten. Familie-ruzies vecht je toch ook niet in de krant uit!
Het zou beter/netter zijn geweest om na de Algemene Leden vergadering 'n gezamenlijk communiqué uit te geven en dat aan alle leden uit te reiken c.q. toe te sturen.
Webmaster CRT.
00:57 14-02-2017
André van den Berg
En nu maar hopen dat het bericht van John van Eck wat langer op het gastenboek blijft staan zodat een ieder hiervan ook kennis kan nemen.Tenslotte zijn de meeste leden toch wel degelijk geinteresseerd in het wel en wee van hun club,en een beetje transparantie kan echt geen kwaad voor een beter begrip!
23:57 13-02-2017
John van van Eck
Beste leden van het CRT,
nogmaals de ongecensureerde versie.

Naar aanleiding van het gesprek van dinsdag j.l. met de voorzitter Corne Caron, Willem Kraaijenhof en ondergetekende John van Eck betreffende het beëindigen van mijn functie als wedstrijdleider, heb ik toch nog wat opmerkingen.

Het was de bedoeling dat ik bij de algemene ledenvergadering aanwezig zou zijn en dat er mede gedeeld werdt dat ik in onderling overleg mijn functie van wedstrijdleider per heden beëindig.

Nu alles een beetje bezonken is vindt ik dat de argumenten van de beslissing toch wel erg zwak zijn en dat er meer transparantie naar de leden moet zijn en man en paard genoemd worden.

De argumenten om mij van mijn functie als wedstrijdleider te ontheffen zijn:

1e - De rijders hebben geen vertrouwen in mijn handelen als wedstrijdleider.

2e - Ben Hanouwer (hoofd bacos) chanteert het bestuur door het volgende te eisen;
de wedstrijdleider John van Eck gaat weg of Ben Hanouwer stapt op en neemt alle bacos mee.

3e - de organisator van evenement Veenendaal is nog steeds boos of voelt zich gepasseerd dat de demo in 2015 is afgelast om de volgende reden.
De rijders hadden te kennen gegeven dat het door de regen te glad en gevaarlijk was om verder te rijden.
Dit heb ik direct aan de organisator gemeld en deze beaamde dit met een bedenkelijk ja ja.
Daarop heb ik de demo gestopt en via de omroep door gegeven dat het te gevaarlijk was om verder te rijden. Dit is later besproken en er zijn afspraken gemaakt hoe in het vervolg te handelen.
Nu twee jaar later komt hij hier weer mee en vind mij daarom dus geen goede wedstrijdleider.

Uitleg;
ad 1 - Dit omdat ik een fout maakte bij het afvlaggen en daardoor een onduidelijke en enigszins onveilige situatie creëerde .
Ik wil graag weten hoeveel rijders er geen vertrouwen in mij hebben.
Gijs wil ik bedanken voor zijn schijnheiligheid, aangezien we het uitgesproken hebben en hij mijn excuses aanvaard heeft. Tevens heb ik het zelf met het bestuur besproken om te zorgen dat het niet nogmaals gebeurt. Hij had mij ook kunnen mailen of bellen als er nog vragen waren.

ad 2 - Het bestuur heeft v.w.b. de kwestie baco’s wel de erg makkelijke weg gekozen.
Het bestuur had tenminste de baco’s kunnen horen en uit kunnen leggen dat de kwestie Winsum, waar Ben Hanouwer zo boos over werd en daarom de vergadering in Veenendaal heeft verlaten, niet mijn schuld is maar Ben zijn eigen fout.
Nu wordt voor mijn gevoel klakkeloos aangenomen dat het dreigement van Ben “ wedstrijdleider weg of ik ga weg met alle baco’s” ook werkelijk zo is en alle baco’s met hem weg gaan.

Waar haalt Ben Hanouwer de moed vandaan om zijn foutief handelen bij een ongeval op mij af te wimpelen.
Uitleg van het gebeurde;
Bij het ongeval in bocht 1 te Winsum heeft niemand via de porto een melding code rood of iets van dien aard gehoord van Ben Hanouwer.
Ik werd door het publiek aangesproken dat er een ongeval was en heb daarop per porto gemeld rode vlag situatie en ook de vlag uitgehouden en de demo gestopt.
Ten tijde van het ongeval keek ik als wedstrijdleider zoals gebruikelijk naar tegemoet komende rijders.
Wanneer ik naar bocht 1 had gekeken had ik het ongeval nog niet kunnen zien omdat het uit het zicht om de bocht gebeurde.

Omdat ik volgens Ben de verkeerde kant op keek en daardoor het ongeval niet zag gebeuren chanteert hij het bestuur door te dreigen, wedstrijdleider weg of ik ga weg met alle bacos.

Vriendelijke groeten,

John van Eck
19:13 13-02-2017
André van den Berg
Waarom worden de reactie´s op het bericht van John van Eck hier op het gastenboek en ook op facebook verwijderd? Mogen we iets niet weten of zo??
11:35 13-02-2017
peter van derheijden
heeft de webmaster het bericht van de afgezette wedstrijdleider en de reactie daarop (wat ik van meer mede rijders verwacht had) ook moeten verwijderen ?
12:37 02-01-2017
Wiel Tinnemans
Wij wensen iedereen een voorspoedig, gelukkig, sportief, maar vooral een gezond 2017.
Wiel en Ielona
Berichten: 61 t/m 75 van de 1839.
Aantal pagina's: 123
Nieuwer2 3 4 [5] 6 7 8Ouder